Výsadba alejí s veřejností

Zajišťujeme akce výsadby alejí a další veřejné zeleně s veřejností pro obce, firmy a další spolky. Zajístíme vyhotovení podkladů (osazovací plán, rozpočet, projekt...) , zajistíme sadební materiál a další materiál nutný k výsadbě (kůly, úvazky, ochrany proti zvěři apod...).
Zajístím samotnou organizaci sázení a zabezpečení po odborné stránce, instruktáž občanů před samotným sázením. Dále zajišťujeme dotace na veřejnou zeleň z aktuálně vyhlášených dotačních programů.
V případě, že uvažujete o výsadbě aleje, mne, prosím, kontaktujte.
Jakub Kratochvíl, mobil: 777 033 630, email: jakub.krat@seznam.cz