Obchodní podmínky

Provozovatel: Ing. Jakub Kratochvíl, korespondenční adresa: 503 15 Mžany, Stračovská Lhota 52 (není provozovna). IČ: 728 826 46, DIČ: CZ7807130771.

  1. Internetový obchod nabízí katalogovou formou nabídku sadebního materiálu vzrostlých dřevin, které je možné pomocí košíku objednat. Dále je možné zboží poptat a objednat formou Poptávkového formuláře a nebo emailem: dovoz.drevin@gmail.com  . Pro snadnou komunikaci uveďte prosím Vaše jméno, adresu, email a mobilní telefon.
  2. Provozovatel internetového obchodu individuálně zajistí objednané sazenice a po vzájemné dohodě doveze zákazníkovi. Distribuce probíhá v termínech vhodné výsadby dřevin: březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec.
  3. Při objednávce nad 10.000,-Kč může provozovatel požadovat zálohu formou zálohové faktury na dodané zboží.
  4. Platba za dodané zboží může proběhnout v hotovosti nebo převodem na účet provozovatele. Do uhrazení celé částky za dodané zboží zůstává toto majetkem provozovatele.
  5. Provozovatel zajišťuje dopravu stromů na adresu zákazníka, doprava je zdarma v Hradci Králové a okolí 50km, při větších vzdálenostech si provozovatel účtuje částku dle platného ceníku.
  6. Provozovatel poskytuje záruku na ujmutí stromu 6 měsíců a na skryté vady sadebního materiálu 2 roky. Pro uplatnění záruky je nutné stromy vysadit dle pokynů dodavatele, na vhodné stanoviště a poskytnout jim přiměřenou zálivku. Nenarašené stromy na jaře vyměňujeme pouze po podzimní výsadbě. Stromy, které narašily a uschly během letního období nevyměňujeme, zákazník si musí zajistit odpovídající zálivku. Dále nevyměňujeme stromy, které zmrzly. Zákazník musí zajistit dostatečnou ochranu proti mrazu. Pro uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné, aby stromy zůstaly zasazené po původním místě. V případě jejich přemístění záruka zaniká.
  7. Provozovatel garantuje, že dodané zboží je první jakosti a splňuje normy pro sadební materiál dle platné legislativy. Zákazník na vyžádání dostane číslo rostlinolékařského pasu od pěstitele.
  8. V případě jakýchkoliv dotazů pište na email dovoz.drevin@gmail.com nebo volejte na mobil: 724 183 686 .