Prunus serr. 'Amanogawa', sakura 'Amanogawa', 18-20, bal

Kód produktu:
VL17229
Cena bez DPH:
11 739,13 Kč
Cena s DPH:
13 500,00 Kč