Prunus serr. 'Amanogawa', sakura 'Amanogawa', 18-20, bal

Kód produktu:
VL17229
Cena bez DPH:
10 521,74 Kč
Cena s DPH:
12 100,00 Kč