Platanus hispanica 'Pyramidalis', platan javorolistý 'Pyramidalis', 18-20, bal

Kód produktu:
VL17189
Cena bez DPH:
12 946,43 Kč
Cena s DPH:
14 500,00 Kč