Platanus hispanica 'Pyramidalis', platan javorolistý 'Pyramidalis', 18-20, bal

Kód produktu:
VL17189
Cena bez DPH:
6 434,78 Kč
Cena s DPH:
7 400,00 Kč